Rind Rideklub

Velkommen til Rind Rideklub

Rind Rideklub

Er stedet for ryttere i alle aldre og på alle niveauer, fra elevrytteren, der skal lære om den sikre omgang med hesten, til privatrytteren, der dyrker ridning på konkurrenceplanIndkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 29/2 2024, kl 19.30 på tavlundvej 12, 7400 Herning


Ved ordinær generalforsamling drøftes følgende:


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsen aflægger beretning


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse


4. Fastsættelse af kontingent


5. Behandling af indkomne forslag

 - Bestyrelsen ønsker vedtægtsændring vedr. Betaling af medlemskab. Vi ønsker fremadrettet, at betaling sker pr. 1/1 fra 2025, således, at Medlemskabet er gældende fra 1/1 - 31/12.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

-  Mia Bonde Baisner (kasserer) ønsker ikke genvalg.

-  Tenna Fonnesbæk Dinesen (formand)ønsker ikke genvalg.

-  Amrei Prigandt ønsker at trække sig fra sin bestyrelsespost.


7. Valg af suppleanter til bestyrelsen


8. Valg af revisor + suppleant


9. Eventuelt.


Vi håber at se så mange som muligt!


Vh. Bestyrelsen Rind Rideklub